Астрономия

Центърът на нашата галактика през очите на Хъбъл и Спитцер

Вселена или Мултивселена?

Последните издихания на звездата Кронбергер 61

Представеното изображението показва скорошното откритие на последните издихания на една умираща звезда. Наблюдението е направено от екип, съставен от аматьори и професионални астрономи, които работят заедно. Газовата обвивка на умиращата звезда прилича на голяма синя футболна топка.

Красивата физика. Кели Холи - Бокелман проучва как растат черните дупки

Цефеидите – индикатори на разстоянието до галактиките

Еволюционното развитие на някои звезди е различно от  стандарта. При тях  спонтанно се нарушава равновесието между гравитацията и налагянето на горещия газ. Наблюдава се изменение на блясъка им с период от няколко часа до няколко денонощия. Такива звезди наричаме променливи. Делят се на два класа – пулсиращи (те се свиват и разпускат) и взривни (еруптивни).

Близки срещи с черна дупка (въпроси и отговори)

Ситуация 1

 

Какво би станало, ако един смелчага скочи в черна дупка? 

Топ 10 на най - странните неща в космоса

1. Антиматерия

Супернова открита в галактиката Whirlpool

Тъмната енергия и гравитацията - Ин и Ян на Вселената

Вселената била течност след Големия взрив

  

Веднага след Големия взрив Вселената може да е представлявала много гореща и много плътна течност. Такъв извод направиха физиците след анализ на първите данни от сблъсъка на оловни йони в Големия адронен колайдер (LHC).  

Pages

Subscribe to RSS - Астрономия