9 клас (10 ЕП клас)

Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение    б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника   г) сечението на проводника

 

2. За пропускането на ток през газове е необходима тяхната предварителна:

а) йонофореза                             б) йоносфера                  

Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                     б) (+) и (-) йони               

в) протони                                         г) неутрони

 

2. Колко ома е еквивалентното съпротивление на 4 еднакви резистори всеки по 2 Ω, свързани както е посочено на фигурата?

Pages

Subscribe to RSS - 9 клас (10 ЕП клас)