Човекът и природата

Тест “Натиск и налягане. Плътност на телата” (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете таблицата:

Тест "Жизнени процеси при растенията и животните" (варианти 1 и 2)

Тест "Клетка. Едноклетъчни и многоклетъчни организми" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Англичанинът Робърт Хук е наблюдавал за първи път клетки от кората на корков дъб. Думата клетка (cell) на латински език означава:

а) коридорче              

б) стаичка               

в) балконче                  

г) килерче

 

Тест "Вещества и техните свойства" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Чистите вещества съдържат:

а) различни видове градивни частици (атоми, молекули)

б) три вида частици

Тест "Сили и движение" (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата.

Тест "Електрични явления"

 

1. Две наелектризирани тела взаимно се привличат. Това означава, че те:

а) нямат заряди                            

б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди        

г) са влюбени

 

Тест " Превръщане на веществата" (варианти 1 и 2)


Вариант № 1

1.  При кое условие от калиев перманганат се получава кислород?

а) стриване в хаван                             б) награване              

в) пропускане на ток                           г) осветяване

 

Тест "Структура и жизнени процеси при човека"

1. Кой орган е изобразен на рисунката?

 

а) стомах                                                      б) сърце

в) бъбрек                                                      г) черен дроб

 

2. В кой от отговорите са посочени увреждания САМО на опорно-двигателната система?

а) навяхване и изкълчване                          б) счупване и инфаркт

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми"

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                   

б) пластмасовите          

в) гумените                                   

г) дървесинните   

 

Subscribe to RSS - Човекът и природата