6 клас

Тест „Размножаване, растеж и развитие на животните”

 

1. Кои организми се размножават безполово?

а) гръбначните животни                                

б) безгръбначните със сложно устройство

в) едноклетъчните                                            

Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 6 клас (варианти 1 и 2)

 

Уважаеми шестокласници,

Тест "Структура и жизнени процеси при човека"

1. Кой орган е изобразен на рисунката?

 

а) стомах                                                      б) сърце

в) бъбрек                                                      г) черен дроб

 

2. В кой от отговорите са посочени увреждания САМО на опорно-двигателната система?

а) навяхване и изкълчване                          б) счупване и инфаркт

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми"

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                    б) пластмасовите          

в) гумените                                    г) дървесинните   

 

2. Кои от посочените растения можем да определим като талусни?

Тест " Превръщане на веществата" (варианти 1 и 2)


Вариант № 1

1.  При кое условие от калиев перманганат се получава кислород?

а) стриване в хаван                             б) награване              

в) пропускане на ток                           г) осветяване

 

Тест "Вещества и химични реакции"

 

1. Кои вещества наричаме прости?  Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

2. Кои явления наричаме химични? Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

3. Ако електронеутрален атом отдаде 1 електрон  се получава частица:

а) молекула            б) протон              в) ( - ) йон                г) ( + ) йон 

 

Тест "Състав и строеж на веществата"

 

1. Кой отговор е верен? Някои вещества са изградени от:

а) капчици                                    б) прашинки               

в) малки топчета                          г) атоми

 

2. Ако от един атом се откъсне 1 електрон получаваме частица:

а) молекула                                  б) протон                     

Тест "Електрични явления"

 

1. Две наелектризирани тела взаимно се привличат. Това означава, че те:

а) нямат заряди                             б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди         г) са влюбени

 

Тест "Сили и движение"

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата.

Subscribe to RSS - 6 клас