Антиматерия в капана на ЦЕРН в продължение на 15 минути

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) съобщава:

Създаден е облак от антиводород

 

Модели на водороден и антиводороден атом

Екипът по експлоатацията на ALPHA – Antihydrogen Laser PHysics Apparatus към ЦЕРН в Женева, Швейцария, съобщава за съхраняване на антиматерия в продължение на приблизително 1000 секунди, което не изглежда много, но е около 10,000 пъти по- дълъг период от предишния рекорд!

Това проучване се надява да разкрие повече за неуловимата антиматерия, и дали тя е всъщност истинско огледално отражение на материята. С тази мисъл екипът ALPHA тръгнал да търси начин за улавяне антиматерия за възможно най - дълго време. Те разработват един антимагнитен капан, който да им помогне да се обхване облак от антиводород.

 

Това което  знаем за антиматерия е, че тя изчезва с гръм и трясък, когато влиза в контакт с материята ( процес наречен анихилация) и е почти невъзможно да се съхраняват за дълго време.

 

Лабораторен капан за антиматерия

При настоящият експеримент учените чакали много по-дълго, преди да отворят капана. Те охладили антипротоните, като понижавали енергията на антиматерията, и по този начин са повишили вероятността някои от тях ще бъдат заловени за по - дълъг период от време.

Във физиката на елементарните частици антиматерията е понятие, което има смисъл и значение в съществуването на античастици. Ако имате, да кажем един водороден атом, който се състои от един протон (положително зареден) и един електрон (отрицателно зареден), то един антиводороден атом ще бъде изграден от 1 антипротон (отрицателно зареден) и 1 позитрон (положително зареден).

Според теорията в началото на  Вселената материя и антиматерия са създадени в равни количества. В момента наблюдаваме повече материя  и остава въпросът: къде е всичката антиматерия? Ние сме направени от материя (ти, аз, дървета, планети и т.н.), но е почти невъзможно да се хвърли дори един поглед на антиматерията. Ето защо учените се надяват да я уловят за по - дълъг период от време. По този начин ще се извършат експерименти, които ще дадат повече светлина върху някои от най - важните въпроси в областта на физиката в момента.