НВО за 7 клас

Национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас, 2016 г. (отговори и скала за оценяване)

1. През стартера на автомобил преминава заряд q = 450 C за време t = 3 s. Определете тока през стартера.

А) 150 А

Б) 447 А

В) 453 А

Г) 1350 А

 

2. Амперметрите на схемите измерват еднакъв ток. В кой случай източникът е с най-голямо напрежение?

Национално външно оценяване по Физика и астрономия за 7 клас – 2015 (въпроси и решения)

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ЗА 7 КЛАС – 28. 05. 2015 ГОДИНА

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2014 г.(въпроси, отговори и оценка)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПО КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ 

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" VІІ клас, 28 май 2014 г.

Примерен тест за НВО по физика и астрономия, 7 клас (въпроси, отговори и оценка)

 

 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование към МОН

Примерен тест

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2013 г.(въпроси и отговори)

Уважаеми ученици, 

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2012 г.

Уважаеми седмокласници,

Наближава Националното външно оценяване (НВО). Тези от вас, които желаят успешно да преминат изпитите е добре да се справят предварително с нивото на задачите дадени в предишни години. Представям ви подходящите материали. Желая ви приятна и качествена подготовка. Успех на всички!

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2011 г.

 

Уважаеми седмокласници,

Външното оценяване приключи и всичко е ясно. Кандидатстване и след това ваканция! Все пак за тези от вас, които искат да знаят защо точно това са верните отговори е този материал.

Национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас, 2010 г.

 


 

В края на теста ще намерите ключ с верните отговори.

Subscribe to RSS - НВО за 7 клас