Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2014 г.(въпроси, отговори и оценка)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПО КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ 

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" VІІ клас, 28 май 2014 г.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

Скала за оценяване

(използвана от 2010 г. до 2013 г. ):

точки - оценка

(0-4) - слаб (2), 

(5-7) - среден (3),

(8-10) - добър (4),

(11-13) - много добър (5),

(14-15) - отличен (6)