11 клас (12 ЕП клас)

Тест „Светлина. Атом, ядро, радиоактивност”

1. Посочете приблизителната стойност на енергията на фотон с дължина на вълната  2 nm. (константа на Планк h = 6,63.10-34 J s)

а) 4.10-51 J

б) 1.10-34 J

в) 1.10-16 J

г) 1.10 34 J

 

Тест "Звезди, галактики, Вселена" (ниво матура по физика, вариант 2)

1. Основният източник на енергия в Слънцето и другите звезди са реакции на:

а) делене на урана

б)  горене на водород и метан

в) алфа- и бета-разпадане

г) термоядрен синтез

 

Диаграмата на Ейнар Херцшпрунг и Хенри Ръсел

Диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел за кълбовиден звезден куп Омега Кентавър 

Тест „Радиоактивно разпадане” (с ключ на верните отговори)

1. Въглерод С-14 е радиоактивен изотоп на въглерода C (6,12) и се използва за датиране на древни артефакти. Определете състава на ядрото на този изотоп?

 

Тест"Атом, ядро и радиоактивност" (вариант 2)

 

1. Спектралните линии на водорода в UV - област образуват серия на:

а)  Брякет                      

б)  Пашен                     

в)  Лайман                       

г)  Балмер

 

Тест "Ядрена физика" (вариант 2)

Ключ на верните отговори в края на теста Laughing

Физиците подредиха пъзела „топ кварк”

Разпад на топ кварк, s-канал и t-канал за производство на топ кварк

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 3)

1. Звездите се раждат от плътни газово - прахови облаци съдържащи предимно:

а) водород и хелий

б) хелий и въглерод

в) въглерод и азот

г) азот и кислород

 

Тест "Атом, ядро и елементарни частици"

1. Каква сила отговаря за задържане на електроните в техните орбити около ядрото?

а) гравитационна

б) електрична

в) магнитна

г) никаква сила не се изисква

 

Реликтовото лъчение на Арно Пензиас и Робърт Уилсън

Pages

Subscribe to RSS - 11 клас (12 ЕП клас)