11 клас (12 ЕП клас)

Тест "Ядрени реакции. Елементарни частици" (вариант 2)

 

1. След едно α – разпадане и едно β – разпадане, електричния заряд на ядрото се:

а) увеличава с  4е                                        

Тест "Какво знаем за алфа и бета частиците?" (2 в 1 с ключ за отговори)

 

 Тест А. „Алфа частица”

1. Какво представлява алфа частицата?

Тест ”Звезди, галактики, Вселена” (ниво матура по физика, вариант 1)

(30 въпроси и задачи на ниво ДЗИ по физика и ключ на верните отговори в края на теста)

1. Кой е началният етап от еволюцията на една звезда, преди в нея да започнат процеси на ядрен синтез?

а) бяло джудже                              

б) протозвезда

в) неутронна звезда                       

г) свръхнова

Тест "Атом, ядро и радиоактивност" (вариант 1)

1. Спектралните линии на водорода във видимата област образуват серия на :

а) Брякет                                        

б) Пашен     

в) Лайман                                       

г) Балмер

                                                               

2.  Определете състава на ядрото на ядрото: 

Тест "Вселена" (варианти 1 и 2) с ключ на верните отговори

    
                      

Вариант №1

1. Върху диаграмата ХР (спектър - светимост) с кръстче е посочено положението на една звезда. Тази звезда е:

 

а) бяло джудже

Тест "Слънцето - нашата звезда" (вариант 1)

 

1. Кой химичен елемент е открит първо в състава на Слънцето, а после на Земята?

а) водород           б) хелий            в) азот              г) натрий

 

2. Кое твърдение е грешно?  Слънцето е:

а) в средата на еволюцията си           б) от спектрален клас G2

в) жълт гигант              г) звезда от главната последователност

 

3. Посочете източника на излъчваната енергия от Слънцето:

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 1)

 

1. Звездите са стабилни в продължение на милиони и милиарди години защото в тях се уравновесяват две сили. Кои са те:

а) магнитни сили                        б) гравитацията     

в) ядрени сили                            г) налягането на горещия газ           

 

2. Посочете вярната формула за светимостта на звездите и нейната мерна единица:

Слънцето - нашата звезда

Слънцето 

1. Общи сведения  

Тест "Ядрени реакции. Елементарни частици" (вариант 1)

 

1. При кой процес се отделя най-много енергия (пресметната за 1 нуклон)?

а) делене на U- ядро                    б) α – разпадане            

в) β – разпадане                             г) сливане на две леки ядра

Pages

Subscribe to RSS - 11 клас (12 ЕП клас)