11 клас (12 ЕП клас)

Позитронът – откритието на Карл Андерсън

Кланът Кюри. История на радиоактивността

Анри Бекерел, Пиер Кюри и Мария Кюри

Кварките - вечните затворници

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 2)

1. Звездите се раждат с помощта на:

а) майки - звезди                                         б) гигантски газови облаци

в) енергията на вакуума                              г) Супермен

 

Тест "Радиоактивност"

1. Какво наричаме масово число?

а) масата на атома                                                 

б) масата на ядрото

в) броя на нуклоните в ядрото                          

г) броят на неутроните в ядрото

 

2. Пореден (атомен) номер се нарича броя на:

Актуално: Как работи АЕЦ "Козлодуй"?

І. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Квантовият атомен модел на Бор на 100 години

Тест "Ядрена физика" (вариант 1)

Реакция ядрен синтез

1. Какво се случва при сблъсък между електрон и позитрон?

а) производство на нова частица         

б) получават се нови електрони

в) анихилация                                             

Тест "Изходно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас) с ключ на верните отговори

 

1. Спектърът на излъчване на нагретите до висока температура разредени атомарни газове е:

а) непрекъснат                                    

б) линеен              

в) ивичен                                            

г) случаен

 

Тест "Слънцето - нашата звезда" (вариант 2)

 

Слънце, Юпитер и Земя (сравнение)

1. Името на кой химичен елемент произлиза от гръцкото название на Слънцето?

а) селен                                          б) телур                        

в) радий                                          г) хелий

 

2. Преобладаващ химичен елемент в състава на Слънцето е:

Pages

Subscribe to RSS - 11 клас (12 ЕП клас)