Изходно ниво

Тест "Изходно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Определете броя на протоните и неутроните в ядрото на  Po (Z = 84, A = 210). 

Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

 

Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас)

 

1. Всяка отправна система съдържа три елемента. Кой от посочените е грешен?

а) часовник                                     б) координатна система        

в) материална точка                       г) отправно тяло 

 

2. Векторът на ускорението е винаги еднопосочен с вектора на:

а) скоростта                                    б) радиус-вектора          

Тест "Изходно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

 

Вариант № 1

1. Точков електричен заряд наричаме:

а) всеки заряд            

б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка

в) заряд от точки       

г) малък заряд, който не променя полето

 

Тест "Изходно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

1. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                    

б) територия                     

в) категория                                     

г) траектория

 

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Subscribe to RSS - Изходно ниво