Примерен тест за НВО по физика и астрономия, 7 клас (въпроси, отговори и оценка)

 

 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование към МОН

Примерен тест

за национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас

Скала за оценяване:

(0 т. - 4 т.) - слаб 2(5 т. - 7 т.) - среден 3(8 т. - 10 т.) - добър 4

(11 т. - 13 т.) - много добър 5(14 т. - 15 т.) - отличен 6