Биологичното действие на радиацията и трагедията в Япония

 

      Сателитни снимки на АЕЦ „Фукушима“ от 21 ноември 2004 г. и от 14 март 2011 г. след взрива в 3-и реактор. Снимка: Ройтерс

Радиоактивните лъчения (α -, β – и γ – лъчи) предизвикват йонизация на атомите и молекулите и увреждат клетките на живите организми. Получените увреждания са индивидуални и генетични (наследствени), отнасящи се за поколението. Пораженията зависят от времето на облъчване и количеството погълната радиация, наречено погълната доза D, измерена в единицата  (Gy)- грей. Погълнатата доза е 1 грей, ако в 1 kg от облъченото вещество се поглъща йонизиращо лъчение с енергия 1J или: 1 Gy = 1J/1kg. При еднаква погълната доза биологичният ефект от облъчването зависи от вида на лъчението и от неговата енергия. Количествена мярка за очакваната радиационна опасност при облъчване на живи организми е величината еквивалентна доза Н, като по определение  Н = k D, където k – е коефициент, наречен качествен фактор. Еквивалентната доза се измерва с единицата (Sv) - сиверт, като 1 Sv = 1 J/1kg.  За β – лъчите k = 1, а за α – лъчите k = 15. Това означава, че радиационната опасност от α – лъчението е много по – голяма спрямо тази на β- лъчението.

Човекът живее в естествен радиационен фон, като средно за 1 година поглъща еквивалентна доза Н=1,5.10-3Sv=1,5 mSv (милисиверта). Максималната допустима годишна еквивалентна доза за хора работещи с радиактивни материали, е 50 mSv. Смъртоносната доза за бозайници и птици е 10 Sv.

Един добър филм по темата можете да видите ТУК

"Работници в разрушената след земетресение и цунами АЕЦ Фукушима -1 са изложени на високи нива на радиация", казва Риан Тьол, представителка на Грийнпийс. "Имаме сведения, че те работят на смени от по 15 минути, за да се намали облъчването им", твърди тя. 
Няма нищо, което да защитава от радиацията напълно. Специалното защитно облекло намалява въздействието на радиационни лъчения, но то е тежко и така работата се върши по-бавно, тоест по - продължително. Екипите във "Фукушима 1" са съставени от камикадзета, които жертват живота си. Обикновено в централата работят 800 души, но сега от тях са останали петдесетина. Те съвсем съзнателно рискуват живота и здравето си, за да предотвратят по - голяма катастрофа. В Япония вече ги смятат за герои. Целта им е само една - да се предотврати стопяването на активната зона на реакторите. Ако подобно нещо се случи, то ще доведе до значителни радиоактивни и опасни емисии за населението.

Нивото до което работник може да бъде изложен на радиация, е повишено предвид обстоятелствата от 100 на 250 милисиверта, което е 5 пъти повече от допустимото ниво например в американските атомни електроцентрали. Бъдещо преместване на границите е немислимо предвид опасността за здравето на хората.