Битката на неутронна звезда с черна дупка

Какво е причината за тази необичайна експлозия?

През август, тази година, детекторите на гравитационни вълни в САЩ и Европа – LIGO и Virgo detectors – откриха мощно гравитационно излъчване, чийто източник вероятно е  унищожаване на неутронна звезда от черна дупка.

В случая наблюдаваните обекти – първият S190814bv с маса равна на около пет слънчеви маси е кандидат за черна дупка, а вторият с около три слънчеви маси е по–скоро една неутронна звезда.

Досега не е открито подобно събитие с гравитационни вълни. За съжаление, от тази експлозия не е наблюдавана светлина, която да е предизвикана от разрушаването на неутронната звезда.

Представеното видео илюстрира предишен сблъсък (2005) на черна дупка с неутронна звезда, открит по излъчената светлина, по-специално гама-лъчи от избухването GRB 050724. Анимираното видео започва с неутронна звезда на преден план, в орбита около черна дупка, заобиколена от акреционен диск. След това гравитацията на черната дупка раздробява неутронната звезда, създавайки струя, докато отломки попадат в черната дупка.

Източник: APOD