Близки срещи с черна дупка (въпроси и отговори)

Ситуация 1

 

Какво би станало, ако един смелчага скочи в черна дупка? 

Да речем, че този смелчага се гмурне с главата напред в черната дупка. Тогава върхът на главата му ще почувства много по - голямо гравитационното притегляне от върховете на пръстите на краката му. Този „щастливец” ще се разпъва, и ще става все по-дълъг и по- дълъг, докато всъщност заприлича на изстискана от тубичката паста за зъби. Друго подходящо сравнение е, че той ще придобие формата и размерите на много дълъг макарон. Сър Мартин Рийс* е измислил термина "spaghettification", напълно подходящ за описание на случващото се с нашия герой. Той  в крайна сметка ще се превърне в поток от субатомните частици, които ще се завъртят в черната дупка.

*Лорд Мартин Рийс, е професор в Кеймбридж, президент на Британско кралско научно дружество и личен астроном на кралското семейство на Великобритания. Работата му е свързана с разбирането на формиране на галактиките, черните дупки, космологията и физиката на високите енергии.

Ситуация 2

 

Какво  ще наблюдаваме в центъра на черната дупка? 

Това което може да бъде още по - интересно е да си представим, че сме попаднали в черна дупка и по някакъв начин сме предотвратили разтягането на спагетите. Ако разполагаме с черна дупка с размери, да речем, на планетата Земя, със сигурност ще се превърнем в спагети. Но ако черната дупка е с размерите на нашата Слънчева система нещата стоят по друг начин. Гравитационните сили на границата на черната дупка, наречена "хоризонт на събитията" - което означава, че това е мястото от което няма връщане назад, не са чак толкова силни. Така че в действителност можем да запазим структурната си цялост :).

В този случай, какво ще стане, предвид ефекта от кривината на пространство - времето, предсказана от Общата теория на относителността на Айнщайн? На първо място, ще се доближим до скоростта на светлината, докато падаме в черната дупка. Така че колкото по - бързо се движим в пространството, толкова по - бавно за нас ще тече времето.

С други думи ако сме в състояние да гледаме напред към черната дупка, ще видим всеки обект, който е паднал в нея в миналото. И след това, ако погледнем назад, ще можем да видим всичко, което някога ще падне в черната дупка след нас. Така че крайният резултат, който ще получим, е възможността  да наблюдаваме цялата история на това място във Вселената, едновременно, от Големия взрив чак до далечното бъдеще.