Великите физици на Индия

Чандрасекара Венкат Раман

Ч.В. Раман е първият индийски физик спечелил Нобелова награда за физика през 1930. Той бе удостоен с награда за работата си по отклоняване на светлината, преминаваща през прозрачен материал. Това явление е придружено с промяна в честотата на светлината и носи името "Ефект на Раман".

Неговата работа е сред първите демонстрации на квантовата природа на светлината, като проправя пътя на най-важните аспекти на бъдещите квантови изчисления и приложения. Той е първият представител на Азия и не-бялата раса, който е спечелил Нобелова награда. След като се пенсионира от Индийския научен институт през 1944 г., той основава Изследователски институт "Раман" в Бангалор. По бащина линия е чичо на един от най-добрите теоретични физици в областта на относителността.

 

Мегхнад Саха

Мегхнад Саха е един много важен човек за звездната астрофизика и нейното развитие. Той разработва самостоятелно теорията за "селективното налягане на радиацията" чрез прилагане на квантовата физика. Това лъчево налягане е силата, която се противопоставя на гравитацията в звездите. От Саха са теоретично представени и формулирани много уравнения и модели за звездната спектроскопия и термичната йонизация. Тези набор от уравнения, съчетани с предишната му работа проправя пътя към днешна звездна спектроскопия и звездна астрофизика. По тези причини Саха е наречен баща на звездната астрофизика.

Саха също бил единственият, които през 1947 г. за първи път е предложил идеята на Джавахарлал Неру за ядрената енергетика в Индия и приложенията на ядрените технологии.

 

Субраманян Чандрасекар 

Субраманян Чандрасекар е втория и последен индийски физик, който е  получил Нобеловата награда за физика. Вдъхновен от своя чичо и голям физик Ч.В.Раман, той посвещава целия си живот на физиката. Работата му върху теорията за еволюцията на звездите и смъртта им е несравнима и понятието "Граница на Чандрасекар" е кръстено на него.

Това, което е забележително за този човек е, че той концептуализира тази теория, когато е едва на 18 години! Въпреки това, Чандрасекар получава Нобелова награда едва през 1983 г. ... повече от 50 години след работата му! Чандрасекар работи до края на живота си върху физиката на звездите и черните дупки. Неговата работа е основополагаща в тази научна област. Големите физици като Роджър Пенроуз винаги са се обръщали към него за решаване на въпроси без отговор и той е бил единственият човек в състояние да реши проблемите перфектно.

За своите идеи е критикуван и дори обиден от Айнщайн, но въпреки това не губи надежда и се оказа истински "баща на относителността". Цялата физична общност  е съгласна, че Чандрасекар е наистина най-добрият теоретичен физик на всички времена в областта на относителността. В чест на Чандрасекар, Роджър Пенроуз прави следното публично изявление - "Никога Чандрасекар не е заявявал, че разбира относителността по-добре от Айнщайн. Но това вероятно е точно така." Сега, това твърдение обяснява всичко, което току-що казах! :)

 

Сатиендра Нат Бозе 

Сатиендра Нат Бозе е бащата на съвременната физика на елементарните частици! Той е първият човек заел се да теоретизира двойствената природа на светлината, а също така и основател на "бозон"семейството на частиците в стандартния модел. Той описа бозоновия характер на частиците в статистическия модел наречен кндензат на Бозе-Айнщайн и статистика на Бозе-Айнщайн. Цялата му работа формира основата на почти всичко, което ние разбираме за физиката на елементарните частици. Големият физик Пол Дирак е предложил да се  даде името "бозон" на семейство елементарни частици в негова чест. Работата на С. Бозе  е брилянтна при осъществяването на прехода между старата квантовата теория на Айнщайн, Бор и Планк и новата настояща квантовата теория на Хайзенберг, Шрьодингер, Дирак и др. По повод на откриването на Хигс бозона на 4-ти юли 2012 г., директорът на CERN е казал, че С. Бозе исторически е баща на откриването на бозона на Хигс.

Повече от 10 физици са получили Нобелова награда за тяхната изследователска работа върху Бозе-Айнщайновия кондензат или върху бозоните, но С. Бозе, един от най-добрите физици в историята на света, никога не е получил Нобелова награда и това е наистина много тъжно и жалко за Нобеловия комитет (:

 Източник: Physics Unseen