Водата на Земята

Каква част от планетата Земя е направена от вода? Много малко, всъщност. Въпреки, че океаните от вода покриват около 70 процента от повърхността на Земята, тези океани са плитки в сравнение с радиуса на Земята.

Горната илюстрация показва какво би се случило, ако водата върху или в близост до повърхността на Земята се свие на топка. Радиусът на тази топка ще бъде само около 700 км, т.е по-малко от половината от радиуса на нашата Луна (1737 км).

Сатурновата луна Рея

Но малко по-голям, отколкото радиуса на спътника на Сатурн, Рея (764 км), който подобно на много луни в нашата външна Слънчевата система, съдържа предимно лед.

Въпросите как  наличната вода се е появила на Земята и дали някаква значителна част от нея се намира дълбоко под повърхността на Земята, остават като  теми на научните изследвания.

Източник: APOD