Вселена или Мултивселена?

 

Ако съществуват множество вселени, те могат да се сблъскат една с друга и да оставят следи в космическото микровълново фоново лъчение - КМЛ (реликтово лъчение), е мнението на специалистите.


Дали нашата Вселена е само една от многото? Въпреки, че концепцията е странна, това е реална възможност, според мнението на физиците от Imperial College в Лондон, които са разработили първия тест, за да проучат идеята на практика. Един от членовете на изследователския екип, астрофизикът Даниел Мортлок казва: "Ако това не може да се провери, е трудно дори да го наричаме ​​наука."

Възможността да живеем в Мултивселена възниква от теория за вечната инфлацията, която постулира, че малко след Големия взрив, който образува Вселената, пространство - времето се разширява с различни темпове на различни места. В резултат се създават на т.н. вселени - балони, които могат да функционират със свои собствени отделни закони на физиката.

До сега идеята изглеждаше хипотетично. Новото изследване показва, че ако нашата Вселена има събратя, ние може да се сблъскаме с тях. Подобни сблъсъци биха оставили трайни знаци в космическия микровълнов фон - радиацията останала от Големия взрив, която прониква през Вселената, казват изследователите.

"Ако си представите сблъсък на две обикновени сапунени мехурчета, повърхността където те се се пресичат ще бъде кръг и това е ключовия знак, който ние ще търсим в КМЛ", казва Мортлок. "Това няма да бъде някакво старо смущение, а знак с определен тип на профила. Няма по - очевидна причина, която би могла да доведе до това."

Изследователите са разработили компютърен алгоритъм, който да анализира КМЛ за четири обещаващи региони във Вселената по данни от програмата WMAP на НАСА и от сателитът Планк на Европейската космическа агенция, който стартира през 2009 г.

 

През следващите няколко години можем очакваме доста вълнуващи резултати. Някои изчисления показват, че в реалност с безкраен космос и безкрайни вселени е задължително всичко да се повтаря, което води до заключението, че копия на Земята и всички върху нея съществуват някъде другаде там в безкрая.