Въртенето на Луната в 24 секунди

Не е възможно да видим въртенето на Луната по този начин. Известно е, че ние виждаме малко повече от половината от нейната повърхност или т.н. светла страна. Обратната или „тъмна” страна на нашия естествен спътник не е възможна за наблюдение.

Луната се върти синхронно заедно със Земята, поради което е видима само едната й страна. Времето, за което Луната извършва една обиколка около Земята, е равно на периода за едно пълно завъртане около нейната ос.  Обратната страна на Луната е наричана погрешно „тъмна страна“. Всъщност тя получава точно толкова количество светлина, колкото и видимата страна, и то точно когато Луната не е видима за нас поради взаимното положение на Земята, Луната и Слънцето.

Чрез съвременната цифрова технология в съчетание с голям брой детайлни изображения, изпратени от Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), е съставен филм с висока разделителна способност за нашата виртуална Луна. Видеозаписът започва със стандартния изглед на Луната от Земята и включва един лунен месец (29,5 денонощия) събран в 24 секунди. Видеото ясно показва, че светлата страна на Луната съдържа изобилие от тъмни области, известни като лунни морета, докато обратната страна е доминирана от ярки лунни планини.

Още информация за Луната от LRO.