Въртенето на Слънцето

В предоставено видео от обсерваторията Solar Dynamics на НАСА (NASA) нашето Слънце е показано като въртяща се огнена топка през целия месец януари на настоящата година.

На  голямата снимка (в ляво) слънчевата хромосфера е прeдставена в ултравиолетова светлина, докато на малката и по-светла снимка (до нея горе в дясно) е показана познатата слънчена фотосфера във видима светлина. Останалите изображения показват рентгеново излъчване от сравнително редките атоми на желязото в състава на слънчевата корона, разположени на различна височина. Тези изображения имат изкуствени цветове с цел  акцентиране върху техните различия.

Вътрешен строеж на Слънцето и неговата атмосфера

Слънцето има период на въртене около 25 денонощия, като неговите екваториални области се въртя по – бързо спрямо тези около полюсите. Веднага след началото на видеото се вижда една голяма и активна област на слънчевите петна. Лесно се наблюдават областите на слънчевата активност – слънчевите избухвания и изригването на протуберанси видими по целия ръб на Слънцето.

През 2014 година нашето Слънце е близо до максимума на своята активност, чийто цикъл е с продължителност около 11 години.

Video източник: SDO, NASA