Гигантска слънчева буря

На 31 август 2012 г. космическата лаборатория Solar Dynamics на НАСА регистрира чрез снимки  и видео (натисни ТУК) гигантски протуберанс от супер-гореща плазма.

Явлението, наречено изхвърляне на коронарна маса (coronal mass ejection - CME) е част от интензивна слънчева буря причинена от повишена магнитна активност на повърхността на нашата звезда. Подобни явления няма да са рядкост в близко бъдеще, тъй като Слънцето навлиза във фазата на пикова активност през 2013 г..

Размерите на наблюдаваното събитие се оценяват приблизително на 30 пъти размерите на Земята или 300 000 километра. Слънчевото вещество е изхвърлено със скорост около 1450 km/s и често се нарича слънчев вятър – поток от бързо движещи се заредени частици. При взаимодействие със земната магнитосфера заредените частици пораждат  нарушения на сателитните и радио комуникации и повреди в захранващите мрежи. Друг безобиден ефект от слънчевата активност са т.н. северни и южни сияния (виж ТУК) наблюдавани в нощта на 3 септември.

Източник: NASA / SDO / GSFC