Големите черни дупки означават лоши новини за звездите

 

Тази диаграма илюстрира изследвания от НАСА Galaxy Evolution Explorer и показва, че черните дупки след достигане на определен критичен размер, могат да сложат спирачка на формирането на нови звезди в елиптичните галактики. 

Галактиките и техните свръхмасивни черни дупки са обозначени с чертежи (черния кръг в центъра на всяка галактика представлява черна дупка). Относителните маси на галактиките и техните черни дупки са отразени в размери на чертежите. Синият цвят показва, че галактиката има нови звезди, а червения означава, че галактиката не разполага с някакви забележими нови звезди.

Galaxy Evolution Explorer наблюдава следната тенденция: при най-големите галактики и черни дупки (показани в горния десен ъгъл) е по-вероятно да не забележим образуването на звезди (в червено), отколкото при по - малките галактики с по - малки черни дупки.

Това е доказателство, че черните дупки могат да създадат среда неподходяща за раждане на звезди. Бялата линия в диаграмата показва, че за всяка галактика, независимо от масата, нейната черна дупка трябва да се достигне критичен размер, преди да спре образуването на звезди.

 

Художествено изобразяване на  супермасивна черна дупка в центъра на галактика, която след достигане на критичен размер, задушават образуването на нови звезди в елиптичните галактики. До този резултат се стига поради нагряване и изхвърлянето на големи разстояния на газа, която подхранва звездообразуването. 

Синият цвят представлява радиацията изпускана от веществото, в непосредствена близост до черната дупка. Сивкавата структура около черната дупка, с формата на тороид, е съставена от газ и прах. Отвъд тороида, има само стари хладни червени  звезди. Няма нови звезди в галактиката. 

Източник: NASA / JPL-Caltech