Големия взрив и космическото микровълново лъчение

 

Една превъзходна илюстрация на теорията наречена Големия взрив (Big Bang), който дава началото на всичко - материя, пространство и време. Тази общоприета теория е плод на повече от 80 години научни изследвания свързани с имената на Александър Фридман, Едуин Хъбъл, Джордж Гамов, Арно Пензиас, Робърт Уилсън и много други.

Началото на Вселената преди 13,7 милиарда години - едно безкрайно малко и безкрайно горещо състояние наречено първичен атом. 

Според стандартния космологичен модел за Големия взрив възрастта на Вселената е приблизително 13,7 милиарда години. По онова време тя е била във висша степен хомогенно състояние, извънредно гореща и плътна, изпълнена с елементарни частици и много бързо разширяваща се. Приблизително 380 000 години след Големия взрив енергията на фотоните намалява дотолкова, че те вече не могат да йонизират водородните атоми. Следователно фотоните се “разделят” от другите частици и започват да се движат през Вселената по същество безпрепятствено. От тогава Вселената се разширява и охлажда в присъствието на един остатък от своето горещо минало – Космическото Микровълново Лъчение (КМЛ). Днес ние го наблюдаваме като топлинно лъчение от абсолютно черно тяло с температура 2,7 К, което изпълва цялата Вселена. Наблюденията на КМЛ дават уникална и подробна информация за ранната Вселена, допринасяйки по такъв начин за превръщане на космологията в точна наука. Регистрираният спектър на КМЛ вероятно представлява спектърът, най-точно съответстващ на спектъра на абсолютно черно тяло.

Нобеловата награда по физика за 2006 година е за резултатите от наблюденията на КМЛ, проведени със спътника COBE (Cosmic Background Explorer – изследовател на космическия фон). Наградата в размер на 1,365 милиона щатски долара е присъдена от Кралската шведска академия на науките на Джордж Смуут от Университета на Калифорния в Бъркли и Джон Мейдър от Goddard Space NASA's Flight Center за откриване на малки промени температурата в "космическия микровълнов фон", който изпълва пространството или "за откриването на анизотропията на космическото микровълново фоново излъчване"

Всеки уважаващ себе си човек трябва да прочете нещо за тази теория, която ни дава представа защо сме тук и защо съществуваме!