Държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия, варианти 2010 - 2016 (отговори и оценка)