Есенното равноденствие

Днес Слънцето пресича небесния екватор в южна посока. Есенното равноденствие е астрономическо събитие, което бележи първия ден от есента в северното полукълбо и пролетта на юг. Земните жители ще получат денонощие с приблизително 12 часа светлина и 12 часа тъмнина.

Отбелязваме това събитие с интересен запис на ежегодното движение на Слънцето по небесната сфера, чрез множество предварително планирани експозиции. Снимките, които са били направени по едно и също време на деня и показват позицията на Слънцето по дати от 7 януари до 20 декември 2003 година.

Многобройните слънца образуват пресичаща се крива, известна като аналема. Снимката на храма на Аполон в древен Коринт, Гърция, е цифрово обединена с филмовото изображение. Датите на пролетното и есенното равноденствие съответстват на средните точки (не на пресечната точка) на аналемата.

 

Кривата е ориентирана така, че позицията на Слънцето за есенното равноденствие да съответства на горната средна точка близо до центъра на снимката. Лятното слънцестоене (с най-дълъг ден - 21 юни)  и зимното слънцестоене (с най-дълга нощ - 22 декември) са разположени съответно най - отгоре и най - отдолу върху аналемата.

Източник: APOD.NASA