Еталонът за килограм отива в пенсия


Еталонът на килограма навърши 125 години през септември 2014 година и може спокойно да се пенсионира. Това означава, че в близко време няма да имаме нужда от цилиндър от метална сплав, който да определя какво е килограм.

Международният еталон на килограма служи като официален световен стандарт от септември 1889 г. Еталонът представлява цилиндър от сплав на платина и иридий и се съхранява в Международното бюро за мерки и теглилки в Севър, Франция. Съществуват шест официални копия, които периодично се сравняват с него. Оказва се, че еталонът не е с толкова постоянни величини, както се смяташе. Сравненията между прототипа и копията му показват, че има различия. При последната проверка през 1989 г. е установена разлика от 50 микрограма, което вероятно се дължи на химически взаимодействия с атмосферата.


Международен еталон на килограма 

През 1889 г. Международната система единици (SI), определя размера на килограма, като равен на масата на международния прототип на килограма, наричан в метрологията - науката за мерките и теглилките, "ИПК". ИПК е направен от сплав, която съдържа 90% платина и 10% иридий и е изработен като прав кръгов цилиндър с височина 39,17 mm (равна на диаметъра), за да се сведе площта му до минимум. Добавянето на 10% иридий подобрява изцяло платинения „килограм“, като увеличава твърдостта, но същевременно запазва качествата на платината - изключителна устойчивост към окисление, висока плътност, задоволителна електрическа и топлинна проводимост и ниска магнитна проницаемост. ИПК и негови шест копия се съхраняват в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в подходяща среда на сигурно място в сейф в подземието на BIPM в Севър, в покрайнините на Париж. Три независимо управлявани ключове са необходими за отваряне на трезора и сейфа. Официалните копия на ИПК се сравняват с оригиналния ИПК приблизително на всеки 50 години. Еталонът се пази под три херметично затворени похлупака.

Еталонът на бъдещето

Днес килограмът е единствената от седемте основни мерни единици  в SI, чиито еталон е предмет направен от човека, а не подчинен на фундаментални физични свойства, дефиниции или закони. Очаква се въвеждане на определение за килограм чрез връзката между масата и константата на Планк - една от основните константи в квантовата механика. Засега не са определени конкретни срокове кога ще стане това, но според учените и официалните представители на BIPM металният иридиево-платинен цилиндър скоро ще остане в историята. Британската национална физична лаборатория работи върху възможни методи за стандартизиране на килограма без физическа тежест и очаква да има решение до 2018 г. Килограмът е последният физически обект, използван като стандарт за мярка.