Звезден поток в Андромеда ІІ показва космически сблъсък

 

 

Според теорията на астрономите галактиките - бебета в ранната Вселена еволюират от малки обекти и постепенно нарастват по големина и маса, чрез сблъсъци и поглъщане на съседни галактики. Големите и масивни галактики непрекъснато привличат гравитационно по - малките галактики, а самите те в крайна сметка се сливат и образуват още по - големи обекти. Но не всички малки галактики биват "изядени" от своите големи съседи.


Мащабна карта на галактиките Млечен път, Андромеда и нейните сателитни галактики І, ІІ и ІІІ. Малката отсечка е равна на 1 000 000 ly. 

На разстояние около 2 300 000 ly (светлинни години) от нас се намира спиралната галактика Андромеда – най-голямата галактика в нашия космически регион, която може да се види и с невъоръжено око. Андромеда е заобиколена от рояк включващ повече от 20 малки сателитни галактики. Те са наречени Андромеда I, II , III , IV и т.н.

В Андромеда II (около 1 процент от Млечния път), която се намира в далечна орбита на около 600 000 ly от центъра на Андромеда, изследователите са открили поток от звезди, чието движение е свидетелство, че самата тя е остатък от сливането на две галактики – джуджета.

Звездите в галактиките - джуджета се движат на случаен принцип, но това не е така при Андромеда II, където потокът от звезди се върти в почти пълен кръг около центъра на галактиката. Потокът включва само стари звезди, чийто свойства говорят, че наблюдаваме останки от много рядко космическо събитие - сблъсък между две галактики - джуджета, който имат драматичен ефект върху динамиката на останалите звезди. Сливане на толкова малки обекти не е регистрирано до сега и е чудесна илюстрация на еволюцията в ниските галактически мащаби на Вселената.

Източник: University of Copenhagen - Niels Bohr Institute