Звездната лаборатория или синтезът на химичните елементи

 

Във видеото (натисни ТУК) чрез проста дейност с глина, са показани етапите на термоядрения синтез в ядрото на звездата. В зависимост от своята маса, звездата синтезира различни химични елементи, преди да изразходва докрай своето гориво.


Обикновено като масивна се определя звезда, която е най - малко10 пъти по-голяма от нашето Слънце. Такива звезди живеят интензивно т.е. консумират горивото си много по - бързо и поради това живея кратко. Когато масивните звезди изчерпват своите горивни запаси, те минават през един и същ процес като по - малките звезди. 


При малките звезди термоядрения синтез приключва до синтезиране на хелий. При масивните звезди поради условията в техните ядра този цикличен механизъм продължава да работи. Сливането преминава през хелий, въглерод, кислород, неон, магнезий, силиций и сяра до желязото.

Лирично отклонение:

Защо поетите казват, че всеки човек е една малка звезда? Това не е просто поетичен изказ, а самата истина. Да обърнем внимание на желязото :)) Човешката кръв съдържа веществото хемоглобин, който от своя страна съдържа желязо. С други думи природата ни е създала чрез химичните елементи синтезирани в недрата на някога съществували звезди.

Само факти:

 

Хемоглобин-изображение

Молекулата на хемоглобина е съставена от четири полипептидни вериги на белтъка глобин. Във всяка от тези вериги се съдържа небелтъчно желязосъдържащо вещество – хема, което има пряка роля в свързването и пренасянето на кислорода. 

Еритроцити (в червено) и левкоцити (в розово)

Биосинтезът на хемоглобина се получава в младите еритроцити (червените кръвни телца), в които проникват атоми на желязото. Глобинът се образува от аминокиселини, т.е. по обичайният път на синтез на белтъците. 

Еритроцитите с размери около 7 μm нямат ядро. Техния червен цвят се дължи на хемоглобина. Те транспортират кислорода от белите дробове до всяка клетка на човешкото тяло.

Левкоцитите (белите кръвни клетки) изпълняват функции, вариращи от почистване на клетъчни остатъци до защитата на организма срещу бактерии и други патогени.