Земята - поглед отвътре

Земята се състои от вътрешно ядро, външно ядро, мантия и кора. Ние живеем върху кората, която е сравнително хладна и е направена от твърди масивни скали. Континенталната кора е дълбока средно 20 – 40 километра. Под кората се намира мантията - скалист слой с по-голяма плътност и дебелина около 2800 km.

В центъра на Земята е разположено вътрешно ядро от твърд метал (вероятно преди всичко желязо) и външно ядро от течен метал.

Вътрешността на Земята се затопля в дълбочина. Земното ядро е с температура около 6000 оС. Наличните радиоактивни елементи допринасят за висока вътрешна температура на Земята. Изотопите на уран, торий и калий освобождават енергия при разпадането на техните ядра.

 

Земята има плочи, които се движат над мантията. Литосферата, която е с дебелина около 100 km съдържа земната кора и горната част на мантията. Литосферата се състои от около седем големи парчета, наречени тектоничните плочи. Теория, описваща движението на плочите се нарича тектоника на плочите.

Тектоничните плочи (Тихоокеанска, Североамериканска, Назка, Южноамериканска, Африканска, Евроазиатска и Индоавстралийска) се движат със скорости, вариращи от 1 до 16 сm годишно. Не е известно точно защо тектоничните плочи се движат.