Каталогът GOSSS разкрива тайните на масивните «О – клас» звезди

 

Само една на всеки два милиона звезди в нашата галактическа среда е от клас О -  категорията на звездите с маса между 16 и повече от 100 слънчеви маси и светимост милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето

Такива звезди завършват живота си чрез експлозия като свръхнови и имат решаващо влияние върху структурата и еволюцията на галактиките.


Те са отговорни за съществуването на някои от елементите, от които ние сме съставени, но тяхната рядкост ги прави трудни за проучване. Каталогът GOSS(Galactic O-Star Spectroscopic Survey) -  (Галактичен спектроскопичeн обзор на О - клас звезди), който наскоро публикува данни относно 448 обекти, представлява прозорец към тези звездни гиганти.

Звездите са класифицирани в класове O, B, A, F, G, K и M (където на първо място са най-масивните и най-горещите) в зависимост от линиите на техния спектър. Тези линии се получават чрез пропускане на светлината, излъчвана от звездите през призма и съответстват на различните химични елементи, които ги съставят.

Спектърът на всяка звезда разкрива някои нейни съществени характеристики - като разстоянието на което се намира от нас, възраст, блясък или дори скорост на загуба на маса - скъпоценна информация в случай на О - звезди, чиито произход и еволюция все още чакат своята цялостна теория. Каталогът GOSSS предвижда да включи общо хиляда О - звезди (около 2% от техния общ брой в Млечния път) и ще ни позволи да отговорим на основните въпроси за тези обекти.


Съществена характеристика на масивни звезди е, че те почти никога не се появява сами. Те много често образуват двойна, тройна или звездна система от по-висок ред. Няколко звезди струпани заедно изглеждат като един обект, чието изучаване е технически много сложно.

За проучването на множествените звездни системи, изследователите от проекта GOSSS са разработили четири паралелни каталози, които са допълнени с изображения с висока разделителна способност и заедно ни дават най-точната визия на О - звездите до момента.

Проектът GOSSS, който стартира през 2007 г. включва обсерваториите Sierra (Гранада), Calar Alto (Алмерия, Испания), La Palma (Канарските острови) и Las Campanas (Чили).

Източник: Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)