Котешките закони на физиката :))

Котките имат свои собствени физични закони: 

1. Първи закон на Нютон за инертността на котката

Ако котката се намира в покой, тя ще е склонна да остане в покой, освен при действия на някаква външна сила - като отваряне на консервна кутия или ако види плячка.

2.Първи закон на Нютон за движението на котката

Котката ще се движи по права линия, освен ако наистина има добра причина да промени посоката.

 


3. Първи закон на Нютон за отхвърляне на хапчето

Всяко хапче дадено на котка, съдържа потенциална енергия за да достигне тя необходимата за бягство скорост.

4. Втори законна Нютон за отхвърляне на хапчето

Всяка котка, ограничена за целите на приемането на хапчето има потенциал да достигне скоростта за бягство.

5. Закон на Нютон за концентрация на масата

Масата на котката се увеличава в правопропорцианална зависимост от комфорта на скута, който тя заема.

6.Първи закон за запазване на енергията (Първи закон на котешката  термодинамиката)

Котките знаят, че енергията не може нито да бъде създадена, нито унищожена и затова използват колкото се може по-малко енергия, ако е възможно.

7. Втори закон за запазване на енергията (Втори закон на котешката  термодинамиката)

Котките знаят, че енергия може да се съхранява само чрез продължителна дрямка.

8. Трети закон за запазване на енергията (Трети закон на котешката  термодинамиката)

Ако скоростта на поглъщане на енергия надвишава максималната скорост на съхраняване на енергията, разликата ще се отдели под формата на мъркане.

9. Закон на Хайзенберг за котешката вероятност (Принципът за неопределеността на Хайзенберг, приложен за котки)

Не е възможно да се предскаже къде всъщност се намира котката, съществува само вероятността къде "може да бъде". Веднага след като узнаем къде се намира, тя ще се премести.

10. Закон на Шрьодингер за случайното открива на заетостта на обектите

Всички чували и кашони в дадена стая трябва да съдържат котка в рамките на най-ранната възможна наносекунда.

11. Закон на Айнщайн за привличането на електрическо одеало

Включете електрическо одеяло и  котката ще скочи в леглото със скоростта на светлината.

12. Закон на Йънг за спящата котка

Всички котки трябва да спят с хора, когато това е възможно.

13. Следствие на Кент от Закон на Йънг за спящата котка

Котката трябва да избере положение, която предизвиква максимален дискомфорт на засегнатите хора.

14. Закона на Ченг за подмяната на мебелите

Желанието на котките да се почешат на мебели е право пропорционално на цената на мебелите.

15. Закон на Хенри за наблюдение на хладилника

Ако котката гледа хладилника достатъчно дълго, някой ще дойде и ще й даде нещо хубаво за ядене.

16. Ревизиран закон  на Хенри за наблюдение на кухненските уреди

Ако котката гледа хладилника, готварската печка, кухненския шкаф или микровълнова фурна достатъчно дълго, някой ще дойде и ще й даде нещо хубаво за ядене.

17. Допълнение на Партингтон към Ревизирания закон на Хенри за наблюдение на кухненските уреди

Ако котката се намира точно зад човека в кухнята, опашката й ще бъде настъпена; човека ще предложи на котката нещо хубаво за ядене с извинение.

18.Първия закон на Фанер за котешкото протягане

Котката ще се протяга на разстояние, пропорционално на продължителността на току-що взетата дрямка.

19. Закон на Бърт за  избирателното слушане

Една котка може да чуе отварянето на консерва с риба тон (или думата "ветеринарен лекар") от километри разстояние, но не може да чуе една проста команда от три метра.

20. Закон на Архимед за изместване на течности

Котка, потопена в мляко ще измести собствения си обем, минус количеството на консумираното мляко.

21. Закон на Шрьодингер за невидимостта на котките

Котките мислят, че ако те не могат да ви видят, тогава и вие не ги виждате.

22. Промяна на Ченг в Закона на Колингс за котешкото повръщане

Честотата с която котката повръща, пикае или има диария върху дадена повърхност е право пропорционално на трудността на почистване на повърхността и също пропорционална на вероятността тази повърхност,  да придобие трайни петна и миризми.

23. Правило на Протагор за котешкото подчинение

Като правило, котките не се подчиняват.