Краткото гостуване на кометата Лавджой

Снимка на кометата Лавджой от 13 януари 2015 направена на фона на съзвездието Телец от Северната небесна полусфера. Кометата под номер С/2014 Q2 е наречена на австралийския астроном-любител Тери Лавджой, който я открил през август миналата година.

Тери Лавджой

За видимо сравнение в горния ляв край на снимката е вмъкнато изобрежение на пълната Луна. По този начин ясно се вижда, че газовата обвивка (кома) на ядрото на кометата има почти същите размери. С приближаване към Слънцето размерът на нейната опашка ще продължава да расте, като в момента той е приблизително 5 000 000 километра.

Синият цвят на комата се държи на флуоресциращите под влияние на слънчевата светлина газове цианоген и двуатомен въглерод. Зеленият цвят на опашката се дължи на излъчването от йонизиран въглероден оксид.

След седмица кометата постепенно ще се отдалечава от Земята и Слънцето и бързо ще избледнее на небето. В момента тя се намира на повече от 70 000 000 километра от нас. Следващото гостуване на кометата в близост до Земята ще е след около 8000 години.

Източник: APOD