Легендата Джон Бардийн с две Нобелови награди по физика

Първият човек в света, който е спечелил две Нобелови награди по физика е американския физик и електроинженер Джон Бардийн (1908 - 1991). Изобретенията на Бардийн са изключителни по важност. Благодарение на тях днес е възможно съществуването на съвременните компютри и свръхпроводящите магнити. Без тях нямаше да има нито интернет, нито Големия адронен колайдер (LHC).


Бардийн, Шокли и Братейн в лабораторията на компанията Бел, 1948.

Първата Нобелова премия му е присъдена през 1956 г. съвместно с Уилям Шокли и Уолтър Братейн с мотива "За техните изследвания върху полупроводниците и откриване на транзисторния ефект".


Модел на първия транзистор 

Втората Нобелова премия през 1972 г. Бардийн получава заедно с Леон Купър и Джон Шрифър с мотива "За тяхната съвместна разработка на теория на свръхпроводимостта, обикновено  наричана БКШ (BCS) -теория." 


Паметна плоча в двора на Университета на Илинойс, САЩ и...

 

... и паметна марка посветени на Бардийн.

Джон Бардийн е също така автор на задълбочени изследвания по геофизика, проводимост на металите, дифузия на атомите в кристалите, радиовълни, повърхностни свойства на полупроводниците и много други.