Лунна любов

Творческото търсене и въображението на група астрономи – любители в префектура Ехим на остров Шикоку, Япония, са причината за интересен резултат. Те са открили буквите L-O-V-E върху контрастен образ на лунната повърхност по време на нейната Първа четвърт. За да ги откриете за себе си, ще трябва да погледнете внимателно детайлите на сянката и светлината покрай  т.н. терминатор, линията между лунните нощ и ден. Създадена от контраста на засенчени кратерни дъна със слънчеви стени и ръбове, буквата V не е твърде трудно да се намери близо до центъра на снимката. Буквите L и E обаче са малко по-трудни за намиране, но могат да бъдат открити между сянката и светлината покрай терминатора на дъното. Разбира се, на пълната с кратери повърхност на Луната О е лесна за намиране .... Наблюдателите на Луната все пак трябва да знаят, че лунните букви са преходни и се появяват само по протежение на терминатора по време, когато Луната е във фаза Първа четвърт. Следващият ви шанс за лунна L-O-V-E е на 15 ноември 2018.

Източник: APOD