Магнитен монопол ?!

На всеки ученик е известно, че ако разрежем  пръчковиден магнит, то ще получим два по-малки магнита. Както оригиналът, така и новите магнити,  имат по два полюса "N - северен" и „S - южен".

Но какво ще кажете за хипотетичното съществуването на самостоятелни полюси, по подобие на положителните и отрицателните електрически заряди? Съществуването на тези необикновени обекти, известни като "магнитни монополи," са важна прогноза в няколко физични теории.

Знаем, че електричните и магнитни сили имат обща природа, те са проява на едно единно електромагнитно взаимодействие в природата. Подобно на електрона, магнитният монопол би бил фундаментална частица на това взаимодействие. Все още никой не го е виждал, но много, може би дори повечето, физици биха казали, че вероятно съществуват магнитни монополи. Този факт би отговарял на принципа на симетрията, чиято красотата ни подсказва реалното съществуване на частицата магнитен монопол. Според квантовата физика магнитният монопол, подобно на електрона с неговия елементарен електричен заряд, трябва да притежават елементарен магнитен заряд.

Много физични теории са направили прогнози за свойствата на магнитните монополи. Те предсказват монополи, които ще са над 10 квадрилиона пъти по-масивна от протоните. Производството на такива частици ще изисква повече енергия, отколкото земните ускорители могат да достигнат. Но това е енергията, която със сигурност е била на разположение в началото на Вселената. Детекторите на космически лъчи по целия свят търсят признаци за наличието на тези монополи. Днес те все още трябва да съществуват около нас и да взаимодействат с молекули във въздуха. 

Други теории предсказват магнитни монополи с ниски маси, които реално могат да бъдат създадени в Големия адронен ускорител (LHC). Този факт не създава противоречие, защото няма ограничения за масата на монополите. Всеобщо е мнението, че физиците трябва да бъде отворени за откриване на частици, които не са част от всяка съществуваща теория. Вероятното откриване на магнитния монопол ще може да се сравни по мащаб с откриване на частицата Хигс-бозон, известна като частицата-Бог, отговорна за създаването на масата на елементарните частици. 

Източник: phys.org