Най-добрата карта на Вселената

Европейската космическа агенция (ESA) представи картата на най-старата светлина във Вселената, регистрирана сега с най-голяма точност от мисията Планк. Древната светлина, наречена космическо микровълново фоново лъчение CMB (Cosmic Microwave Background), е остатъчно електромагнитно ехо от момента, когато Вселената е била на възраст 380 000 години. Ясно различими са малките температурни колебания, които съответстват на регионите с малко по - различна плътност, представляващи семената на всички бъдещи структури -  днешните звезди и галактики.

От какво е направена нашата Вселена? Спътникът Планк е картографирал в безпрецедентни подробности незначителните температурни разлики на най - старата повърхност -  микровълновия фон на небето, излъчен преди милиарди години, когато нашата Вселена за първи път е станала прозрачна за светлината. Видим във всички посоки този космическия микровълнов фон прилича на сложен гоблен, съставен от студени и топли участъци, които показват, че Вселената е съставена от специфични видове енергия.

Картата на СМВ получена от космическата обсерватория Планк

Резултатите съобщени наскоро потвърдиха , че по-голямата част от нашата Вселена се състои основно от загадъчна и непозната тъмна енергия, и че дори повечето от останалата материя е странно тъмна. Според впечатляващите данни получени от спътника Планк, възрастта на Вселената е оценена на около 13,81 милиарда години -  възраст, която леко надвишава резултатите получени от различни други средства, включително сателита WMAP на НАСА. Определената стойност на константата на Хъбъл Н = 67.3 (± 1,2) km /s.Mpc, е леко по-ниска от предишните оценки. Все още не е известно, защо например, температурните колебания изглежда да са малко по-големи върху едната половина на небето от другата.

Планк е мисия на Европейския космическа агенция със значително участие от НАСА. Физици от Европа, Канада и САЩ работят заедно, за да се анализират данните на Планк.

 Източник: ESA and the Planck Collaboration