Нобеловата награда по физика, 2012: Поглед към квантовите компютри

Нобеловата награда по физика за 2012 бе присъдена съвместно на Серж Арош (Serge Haroche) и Дейвид Уайнленд (David J. Wineland) "за техните новаторски експериментални методи, които дават възможност за измерване и манипулиране на индивидуални квантови системи".

Нобеловият комитет отбелязва, че методите на Уайнленд и Арош са дали възможност науката да предприеме първи стъпки към изграждането на нов вид супербърз компютър на базата на квантовата физика. Може би квантовите компютри ще променят ежедневието ни през този век по радикален начин, както класическия компютър през миналия век. Изследванията на двамата физици също така ще доведат до изграждането на изключително точни часовници, които биха могли да се превърнат в бъдеща основа за нов стандарт за време, с повече от сто пъти по-голяма точност, отколкото днешните цезиеви часовници.

Нобеловите лауреати са отворили вратата към нова ера на експерименти в областта на квантовата физика, наблюдавайки индивидуални квантови частици, без да ги разрушават. Уайнленд и Арош са работили независимо, но са стигнали до сходни резултати. Уайнленд е създал метод за изолация на индицидуални йони и измерване на тяхното квантово състояние с помощта на фотони, а Арош – метод за улавяне на отделни фотони и измерването им с помощта на атоми. Досега основните затруднения при изучаването на квантовите явления бяха свързани със сложността на изолацията на индивидуални частици и с наблюдаването на тяхното квантово поведение без намеса в него. Уайнленд и Арош са първите учени, предлагащи решение на тези проблеми. 

 Дейвид Уайнленд, роден1944 г., Милуоки, Уисконсин, САЩ

Лабораторията на  Дейвид Уайнленд , в която чрез ултравиолетов лазерен лъч се манипулират йони в апарат с висок вакуум, съдържащ йонен капан. Тези устройства  демонстрират  основните операции, необходими за създаването на квантов компютър.

Серж Арош, роден 1944 г., Казабланка, Мароко

Серж Арош (вдясно) и негов помощник по време на работа в експерименталната лаборатория.