Нова линия в еволюцията на звездите

 

   Тази графика представя обобщение на най-доброто в момента  разбиране за еволюцията на звездите, показвайки тяхното раждане, средна възраст и евентуална смърт. Звездите с малка маса са показани в долната част , а масивните звезди са разположени в горната част на графиката.

   На най-горния ред е новото допълнение, създадено след откриване  на суперновата SN 2006gy, което описва еволюцията на най - масивните звезди във Вселената. Наблюдавани са доказателства, които липсваха до откриването на SN 2006gy, за специален вид експлозия, която е невероятно ярка и унищожава звездата, вместо производството на черна дупка.

Източник: NASA / CXC