Нова среща с Калифорния

Лятото в Сан Франциско е вълшебен калейдоскоп от природа, хора и високи технологии.

 

Първата среща е с Голдън гейт, който празнува своя 80 годишен юбилей. 

Поглед от Coit Tower към бизнес центъра на Сан Франциско.

За Алкатраз без думи.

Насам-натам из улиците на Сан Франциско.Cool