Олимпиада по физика, Национален кръг, 5-6 април 2016 г. 7 - 12 клас (решения и указания)