Олимпиада по физика, Областен кръг, 2011 година - 7 клас (задачи и решения)

 

Олимпиада по Физика, Областен кръг, 19 март 2011 година

Тема - 7 клас

Условията на задачите от 2009, 2010 и 2011 година  и техните решения можете да видите и ТУК

 

Решение на задача 1:

а) Изменена схема на вариант на първото свързване и след това се намира R1:

Означавам  R3 = R, R4 = 2R

 През R1 R3, и R4 тече ток с еднаква големина т.е. I1 = I3 =I4 = I1,3,4

 I= U1/ R1 = U /2R1

 Общото съпротивлене на последователно свързаните съпротивления R1 R3, и R4 е:

 R1,3,4 = R1 +  R+ R4  = 3R + R1

 Тогава   I1,3,4  = U / R1,3,4  = U / 3R + R1

 Приравняваме:  I= I1,3,4      или  U /2R1 = U / 3R + R1

 Следва U.(2R1) = U. (3R + R1), преработваме и получаваме:

 R1 = 3R

 б) Съгласно условието обръщам схемата за втория вид свързване съгласно условието, изпълнявам същите стъпки и се получава:

R2 = R

 

Решение на  задача 2 :

1. Схеми на описаните вериги:

 

 2. При успоредно свързване консуматорите ползват еднакво напрежение U.

От техните мощности:  Р1 = U2/R1 и Р2 = U2/R2,  изразяваме

техните съпротивления:   R1 = U2/P1 и R2 = U2/P2

 

За последователно свързване еквивалентното съпротивление на веригата е:

R = R1 + R2   = U2/P1 + U2/P2 = U2(P1+ P/ P1P1)

Намираме общия ток, който тече през двата консуматора при последователно свързване:       I = U / R = P1P/ U (P1+ P2)

Тогава окончателно изразяваме:

P'= I2 R1 = …= P1P22 / (P1+P2)2

P'2= I2 R2 = …= P21P2 / (P1+P2)2

 

3. По условие  Р1 = 50 W  и  Р2 = 75 W за P'1  и P'2 получаваме съответно:

P'118 W

P'2 = 12 W