Олимпиада по физика, Областен кръг, 7 клас, 15.02.2015 г. (задачи и решения)

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА ЗА 7 КЛАС

УСЛОВИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ