Олимпиада по физика, Областен кръг,18.02.2018 г. 7-12 клас (задачи, решения и указания за оценка)