Олимпиада по физика, Областен кръг,19.02.2017 г. 7-12 клас (задачи, решения и указания за оценка)