Олимпиада по физика, общински кръг, 10.01.2015 г. 7 клас (задачи, решения и оценка)

ТЕМА

за общинския кръг на Олимпиадата по физика

за 7 клас, 10 януари 2015 година

 

 Решения и оценка в точки