Олимпиада по физика, общински кръг, 14.12.2013 г., 7 клас (задачи, решения и оценка)

Уважаеми ученици,

Предлагам на вашето внимание условията на задачите, решенията и тяхната оценка в точки съгласно изискванията на МОН и РИО - София.