Олимпиада по физика, общински кръг, 16.01.2016 г. 7 - 12 клас (решения и указания за оценка)

Уважаеми ученици,

Решенията на задачите от Общинския кръг на Олимпиадата по физика за всички възрастови групи и указания за тяхната оценка можете да намерите съответно тук:

1. Първа възрастова група (7 клас)

2. Втора възрастова група (8 клас)

3. Трета възрастова група (9 клас)

4. Четвърта възрастова група (10 – 12 клас)