Пентакварките открити от LHC

Възможно разпределение на кварките в пентакварк-частиците. Петте кварки могат да бъдат здраво свързани (вляво). Те могат също така да бъдат обединени в един мезон (един кварк и един антикварк) и барион (три кварка), слабо свързани помежду си (снимка: Даниел Домингес).

Експериментът LHCb на Large Hadron Collider на ЦЕРН е обявил откритието на клас частици, известни като пентакварки. "Пентакваркът не е просто някаква нова частица", заяви говорителят на LHCb Гай Уилкинсън. "Той представлява начин да се обединят кварките в модел, който никога не е бил наблюдаван преди това в продължение на 50 години на експериментални търсения. Изследването на свойствата му може да ни позволи да разберем по-добре как е устроена обикновената материя, протоните и неутроните, от която всички ние сме направени."

Нашето разбиране за структурата на материята се промени коренно през 1964 г., когато американски физик Мъри Гел-Ман предлага идеята, че барионите (категория елементарните частици, която включва протоните и неутроните) са изградени от три обекта с дробен електричен заряд, наречени кварки и че друга категория, мезони, са формирани от двойки кварк и антикварк. Антикварките са кварки антиматерия. Гел-Ман е удостоен с Нобелова награда по физика за своето откритие през 1969 г. Този кварков модел също така позволява съществуването и на други кваркови композиции, като пентакварките - съставени от четири кварка и антикварк.

Следващата стъпка в анализа на LHCb ще бъде проучването как кварките са свързани помежду си в рамките на пентакварките.

Източник: ЦЕРН