Плазмен дъжд в короната на Слънцето

Източник: Solar Dynamics ObservatorySVSGSFCNASAMusic: Thunderbolt by Lars Leonhard

Има ли дъжд на Слънцето? Да, макар че онова, което пада не е вода, а изключително гореща плазма. Пред вас е пример от средата на юли 2012 г. след мощно слънчево изригване или т.н. СМЕ (Coronal Mass Ejection). Какво е по - необичайното, което се случва след това. Плазмата в близост до слънчевата корона се охлажда и пада обратно, един феномен известен като коронарен дъжд. Електрически заредените частици - електрони, протони и йони в дъжда се насочват по съществуващите магнитни индукционни линии близо до повърхността на Слънцето. Изхвърленото вещество свети ярко при температура около 50 000 К. Всяка секунда във видеото отнема около 6 минути в реално време, така че цялата продължителност на коронарния дъжд е около 10 часа.