Последните издихания на звездата Кронбергер 61

Представеното изображението показва скорошното откритие на последните издихания на една умираща звезда. Наблюдението е направено от екип, съставен от аматьори и професионални астрономи, които работят заедно. Газовата обвивка на умиращата звезда прилича на голяма синя футболна топка.

Откритието може да хвърли нова светлина върху формирането на планетарните мъглявини, наречени така от астрономите на 18-ти век , защото  използвайки несъвършени телескопи те са определили  звездните облаци като гигантски газови планети.
Любителят астроном Матиас Кронбергер (Matthias Kronberger) е открил мъглявината с форма на футболна топка, наречена Kronberger 61, през януари 2011 г. след анализ на цифровизирани снимки на небесни проучвания от 1980 г. След неговото съобщение професионалните астрономи от обсерваторията Джемини (Gemini Observatory) в Хавай постигат ново качествено изображение. Kronberger 61 се намира на около 13 000 светлинни години от Земята в съзвездието Cygnus (Лебед). Странното е, че тя е почти идеално кръгла, в сравнение с останалите открити до момента около 3000 планетарните мъглявини. По форма мъглявините обикновено са продълговати, изглежда като пеперуди или други предмети.

Когато една звезда, подобна на Слънцето, “изгори” голямата част от водородните си запаси като синтезира  хелий, а след това чрез "изгарянето" на хелия до въглерод, звездата става нестабилна и се превръща в червен гигант. 
Горещото ядро на звездата се свива и започва да пулсира, което в крайна сметка води до изхвърляне външните слоеве от газ, за да подготви сцената за раждане на планетарната мъглявина. Когато ядрото е оголено, неговата радиация загрява изхвърления газ, който излъчва сияние.